Welkom bij de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer

 

Dienst luisteren

ED 188x105

God leren kennen

JG 188x105

Vanaf heden verbinden we u door naar onze nieuwe website:

https://www.koningskerkdeventer.nl/

Na 10 seconden wordt u automatisch doorgestuurd.

 

Opening met een feestweek!

De drie gereformeerde kerken (3Gk) in Deventer openen zondag 22 april hun nieuwe kerkgebouw “De Koningskerk” (Mariënburghstraat 4) met een feestweek. De feestweek is opgebouwd volgens de missie van de gemeente: Christus verheerlijken, Zijn grootheid ontdekken, ontvangen en doorgeven. De week ziet er als volgt uit:

Zondag 22 april 10.00 uur openbare kerkdienst, met het thema “Feestvieren voor de Koning”. Na deze kerkdienst zal vanaf circa 11.30 een virtuele bezichtiging van het gebouw plaatsvinden. Om 12.00 uur volgt de officiële opening door het (opnieuw) in werking stellen van de kerkklokken en de sleuteloverdracht van bouwcommissie aan kerkenraad.

Om 14.00 uur gaat de feestelijke dag verder met een openbare praisedienst “Zingen voor de Koning”. toegang gratis, vrijwillige deurcollecte

Maandag 23 april 19.00 uur “Zoeken voor de Koning”, geo-cache-event. Enthousiaste geocachers van binnen en buiten de kerk worden uitgenodigd om maandag 23 april 19.00 uur te komen zoeken in en om de kerk.

Dinsdag 24 april van 14.00 tot 16.00 uur “Creatief & luisteren voor de Koning” waarbij de leden van de 3GK, oud-parochianen van de Maria Koninginkerk, buurtgenoten en overige geïnteresseerden uitgenodigd worden voor  de brei- en haakmiddag  door Joke van Keulen-Kiela (www.kiesjekleur.nl).

Vanaf 20.00 uur komen er diverse koren optreden. De avond varieert van een klassiek mannenkoor tot een hip gospelkoor. Kom en geniet van prachtige zang in een klassieke setting. toegang gratis, vrijwillige deurcollecte

Woensdag 25 april is er een middag voor alle kinderen van de basisschool. Marcel Zimmer komt dan een prachtig programma verzorgen voor de kinderen. Kom zingen en dansen! Vanaf 15.00 uur in de kerkzaal. Na het optreden is er drinken met wat lekkers. toegang gratis, vrijwillige deurcollecte, er is een creche voor  0-2 jarigen

Donderdag 26 april gezellig samen eten in de Koningskerk! Je bent van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Wij zijn de nieuwe buren en we willen graag kennismaken met jou! Daarom nodigen we je uit voor een gezellige maaltijd in de Koningskerk. Eten en drinken wordt door ons geregeld. We zien je graag verschijnen! Graag aanmelden voor 22 april op www.bit.ly/etenkoningskerk of via 0570- 607057. Dan weten wij voor hoeveel eten we moeten zorgen.

Vrijdag 27 april Koningsdag krijgen we 20.00 uur in de Koningskerk een optreden van Psalmen voor Nu. Het project Psalmen voor Nu heeft alle psalmen op nieuwe muziek gezet, in een vertaling die aansluit bij de eenentwintigste eeuw. Om 20.00 uur beginnen zij in de kerkzaal. toegang gratis, vrijwillige deurcollecte

Volg de feestweek op Facebook

Vanaf circa 16 april meer informatie op de geheel nieuwe site www.KoningskerkDeventer.nl

 

3GK Deventer opent nieuw kerkgebouw voor 1.100 kerkleden!

De drie gereformeerde kerken (3Gk) in Deventer openen zondag 22 april hun nieuwe kerkgebouw “De Koningskerk” met een feestweek.

De samenwerkingsgemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Deventer ontstond in 2009 en had daarmee de landelijke primeur voor samenwerking tussen deze drie kerken. Met de aankoop, verbouwing en uitbreiding van de voormalige RK Maria Koninginkerk aan het Mariënburghplein hebben 1.100 gemeenteleden weer een echt eigen godshuis: de Koningskerk.

In 2009 ontstond in Deventer de samenwerkingsgemeente van drie genoemde gezindtes. Sindsdien zijn de voormalige kerkgebouwen verkocht en heeft de gemeente de voormalige Maria Koninginkerk aangekocht. Nadat de R.-K. Heilige Lebuinusparochie deze locatie had gesloten, was de kerk beschikbaar als nieuw kerkgebouw voor de gereformeerde gemeenschap. Verschillende ingrepen zijn gedaan om het gebouw geschikt te maken. Daarnaast is er een forse nieuwbouw op de plek van de oude pastorie gerealiseerd om ruimte te bieden aan alle activiteiten buiten de kerkdiensten. Het ontwerp is van de hand van Steven van Kooten uit Ouddorp (Zeeland). Hij heeft veel ervaring met nieuwbouw en restauratie van kerken in heel Nederland.

Lees meer...
 
Home U bent hier: Home