Welkom bij de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer

 
Home U bent hier: Home God leren kennen

God leren kennen

Lees onderstaande tekst eens door over God persoonlijk leren kennen.

In vier stappen is uitgelegd hoe u God kunt leren kennen en waarom eigenlijk. Dit artikel verwijst naar teksten uit de Bijbel waarop geloven in een persoonlijke God is gebaseerd.

1

God heeft je lief en wil dat je hem persoonlijk leert kennen

Hij houdt van je en heeft een plan met je leven.

Gods plan
Het eeuwige leven, dit is dat zij U kennen. de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 
Johannes 17 vers 3

Maar hoe komt het dat we God niet kennen?


2

De mens heeft het contact met God verloren. Daardoor kunnen wij hem niet kennen en zijn liefde niet ervaren.

De mensen werden als vrienden van God geschapen. Meer wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van hem zijn. Daardoor werd het contact met God verbroken. Die onverschillige houding noemt de bijbel zonde. God is heilig en de mens is zondig. Er is een kloof tussen God en mens. Wat de mens ook probeert, hij kan die kloof zelf niet overbruggen.

De mens is zondig
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.
Romeinen 3 vers 23

Zonder God
Het loon van de zonde is de dood.
Romeinen 6 vers 23

Jezus wil deze kloof overbruggen.


3

God is in Jezus zelf naar de mensen gekomen om de verloren mens op te zoeken. Alleen door Jezus kunnen wij God persoonlijk leren kennen en zijn liefde ervaren.

God heeft de kloof die ons van hem scheidt overbrugd door zijn Zoon Jezus Christus te zenden om in onze plaats te sterven aan het kruis. Hij gaf zijn leven voor ons en betaalde de straf voor onze zonden. En Hij stond weer op uit de dood.

Hij is de enige weg
Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Johannes 14 vers 6

Hij gaf zijn leven voor ons
Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen  wij nog zondaars waren.
Romeinen 5 vers 8

Hij stond op uit de dood
…dat Christus voor onze zonden is gestorven…dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daama is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd…
1 Korinthiërs 5 vers 3-6

Dat je dit allemaal weet is niet voldoende


4

Als wij de levende Jezus in ons leven toelaten zullen wij God leren kennen en zijn liefde ervaren.

Jezus toelaten ln ons leven betekent dat wij God centraal stellen en niet ons eigen ego. En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij wil dat wij zullen zijn. Het is niet genoeg dat wij verstandelijk erkennen dat Jezus de Zoon van God is, en dat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Het gaat ook niet om een emotionele ervaring. Wij laten Jezus in ons leven toe door hem ons vertrouwen te geven en hem persoonlijk uit te nodigen in ons leven te komen.

Wij moeten Jezus Christus aanvaarden
Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Johannes 1 vers 12

Wij nemen Jezus Christus aan door geloofsvertrouwen
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
Efeziërs 2 vers 8-9

Door de aanvaarding van Jezus Christus ervaren wij een geestelijke vernieuwing
Jezus zei: Waarachtig, lk verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien...
Johannes 3 vers 1 - 8

Wij aanvaarden Jezus Christus door hem persoonlijk uit te nodigen in ons leven te komen.
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mi]n stem hoort en de deur opent zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
Openbaring 3 vers 20

Het volgende maakt duidelijk hoe je Jezus Christus in je leven kunt toelaten.

Je kunt Jezus Christus in je leven toelaten door een gebed waarin je zegt dat je je hele leven voor hem openstelt. Je zou kunnen bidden:

Heer Jezus, ik wil U graag persoonlijk leren kennen.

Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Verlosser en Heer.

Dank U dat U uw leven voor mij hebt gegeven om mij weer in het reine te brengen met God.

Wilt U regeren op de troon van mijn leven?

Verander mij zo dat ik word zoals U het graag wilt.

Wanneer je Jezus Christus gevraagd hebt in je leven te komen, mag je er zeker van zijn dat hij dat heeft gedaan.

Dit getuigenls luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 'Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.
1 Johannes 5 vers 11-13

Dank God vaak dat Christus in je leven is gekomen en dat hij je nooit meer zal verlaten. Je kunt er zeker van zijn dat Jezus Christus nu in je woont en dat je eeuwig leven hebt vanaf het moment dat je hem uitnodigde in je leven. Op grond van zijn belofte staat dat vast! Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.'
Hebreeën 13 vers 5

BELANGRIJK OM NIET TE VERGETEN:

Wees niet gefocust op je gevoel, maar richt je op Gods beloften. Een Christen leeft uit geloof (vertrouwen) in de betrouwbaarheid van God zelf en zijn woord.

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt heeft mij lief Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken.
Johannes 14 vers 21

Als je Christus hebt aanvaard

Door de aanvaarding van Jezus Christus gebeuren er verschillende dingen in je leven:

  1. Jezus Christus kwam in je leven. Openbaring 3 vers 20, Kolossenzen 1 vers 27
  2. Je zonden werden vergeven. Kolossenzen 1 vers 14
  3. Je werd een kind van God. Johannes 1 vers 12
  4. Je ontving eeuwig leven. Johannes 5 vers 24
  5. Het grote avontuur waarvoor God je geschapen heeft, is voor je begonnen. Johannes 10 vers 10

Wil je God niet danken voor alles wat Hij voor je heeft gedaan? Door hem te danken laat je merken dat je hem vertrouwt.

En hoe nu verder?

Hierbij een aantal suggesties voor je geestelijke groei. Die groei is het resultaat van onze vertrouwensrelatie met Jezus Christus.

1. Vertrouw op God in elk detail van je leven. 1 Petrus 5 vers 7

2. In een relatie praat je met elkaar. Bid daarom elke dag tot God. Johannes 15 vers 7

3. In een relatie wil je elkaar beter leren kennen. Lees daarom iedere dag in de bijbel. Handelingen 17 vers 11. Begin met het Evangelle volgens Johannes.

4. Vertrouw God en leef naar wat je in de bijbel leest. Johannes 14 vers 21

5. Wees integer. Laat in woord en daad zien dat je met Jezus leeft. Matteüs 4 vers 19, Joahnnes 15 vers 8

6. Bij dit alles heb je de heilige Geest nodig. Laat je in alles van je dagelijkse leven leiden door de heilige Geest om in zijn kracht elke dag voor mensen om je heen een ambassadeur van Jezus te zijn. Galaten 5 vers 16-17, Handelingen 1 vers 8

Het belang van een goede kerk

De bijbel zegt het volgende:

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten. zoals sommigen doen. elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
Hebreeën 10 vers 24 en 25

Houtblokken branden alleen goed als ze bij elkaar liggen. Wordt een blok apart gelegd. dan dooft het vuur.

Zo is het ook in de relatle met andere chrlstenen. Wij hebben elkaar nodig. Zoek contact met anderen die Jezus volgen.

 Zoek je God_ AgapeBovenstaande tekst is overgenomen uit het boekje Zoek je God? Je kunt hem persoonlijk leren kennen! Uitgever Stichting Agapè heeft toestemming gegeven voor publicatie op deze website. De website van Stichting Agapè is www.ikzoekgod.nl

Heeft u vragen,  wilt u iets delen of doorpraten met iemand uit Deventer dan kunt u een email sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
De samenwerkingsgemeente in Deventer organiseert diverse cursussen om u vrijblijvend te orienteren op het christelijk geloof. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer antwoorden op vragen over geloven in God en internetcursussen zie ook de website http://www.eo.nl/nazorg/