Home U bent hier: Home Gemeente Huisvesting
vrijdag, 02 april 2010 08:39

WELKOM

Op deze pagina vindt u veel informatie over het nieuwe kerkgebouw dat de samenwerkingsgemeente van NGK, CGK en GKV in Deventer wil bouwen. Hiervoor is een bouwcommissie opgericht die alle financiële, bouwkundige en andere voorbereidingen treft. Mocht u willen weten wat de bouwcommissie tot nu toe heeft gedaan, dan wijzen we u graag op de nieuwsbrieven die zijn uitgebracht. U vindt ze rechts in beeld. Meer informatie over de bouwcommissie zelf en andere nuttige gegevens staan onderaan deze pagina.
Hier direct onder vindt u informatie over de acties die worden gehouden om geld in te zamelen voor de nieuwbouw. Om al die acties te coördineren, is een actiecoördinator aangesteld. Als u vragen heeft over acties of wellicht ideeën, dan kunt u altijd contact zoeken met de actiecoördinator, via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

 
dinsdag, 30 maart 2010 20:37

ACTIES

Een nieuw kerkgebouw kost geld en nog behoorlijk veel ook. Een deel van dat bedrag willen we ophalen via fondswervingsacties, dus dat gemeenteleden op vaak creatieve wijze geld inzamelen. Inmiddels hebben al flink wat gemeenteleden acties bedacht én uitgevoerd. Een korte bloemlezing:

- Verkoop van open haard-hout
- Volleybaltoernooi
- Workshop fotograferen met Sjon Heijenga (Sjon is o.a. maker van het Deventer Bomenboek)
- Bart Kamps maakt voor een - uiteraard - bescheiden prijs de mooiste portretfoto's
- Oud papieractie: iedere laatste maandag wordt oud papier ingezameld door leden van de kerk. Inleveren kan op verschillende adressen. Neem voor meer informatie contact op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
- Inge van Dijk maakt handgemaakte kaarten. Bestellen kan via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Dan nog twee acties waar we iets meer aandacht aan willen geven. Rien Lock heeft het plan opgevat om appels te gaan plukken. Dit kan gedaan worden bij een fruitteler in Welsum vanaf ongeveer half september t/m half oktober op doordeweekse dagen en op de zaterdagen. Vindt u het leuk om samen met 5 andere personen één of twee dagdelen appels te plukken voor de kerkbouw? Geef u dan zo snel mogelijk op bij Rien Lock. Het telefoonnummer van Rien kunt u vinden in het kerkboek.  

Dan nog een actie die met hulp van fotograaf Sjon Heijenga en zijn vrouw Willy op poten is gezet. Via
deze website kunt u fotoboeken bekijken die Heijenga heeft gemaakt. Die kunt u bestellen, maar dan graag via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. in plaats van Heijenga's website. Want alleen dan gaat 25 procent van de opbrengst naar het nieuwe kerkgebouw van de 3GK.

Heijenga heeft een aantal schitterende fotoboeken gemaakt, zoals bijvoorbeeld het Deventer Bomenboek. Liefst 140 pagina's vol met schitterende foto's van indrukwekkende bomen in en rond Deventer. Uiteraard met toelichting, leuke feitjes of persoonlijke verhalen die bij de boom horen. Of het boek Wandelen langs Deventer bomen. Dat is een hele mooie aanvulling op het Bomenboek, want dan kunt u via acht verschillende wandelingen die prachtige bomen zelf bekijken. Nu willen we u uiteraard tot niets verplichten, maar zeker voor Deventenaren zijn deze boeken toch eigenlijk verplichte 'literatuur'... 
Andere boeken van Heijenga zijn Tot rust komen, Dank U wel (inclusief cd), Hart voor de Schepping en Met liefde gemaakt. Ook heeft hij nog een kalender gemaakt, dus u heeft wel wat te kiezen.
Overigens liggen inkijkexemplaren van de boeken in het kerkgebouw aan de Golstraat.

CONTACT

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze of andere acties of heeft u misschien tips, schroom dan niet en mail direct naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Onze actiecoördinator kan u dan ongetwijfeld verder helpen.

 
zaterdag, 13 februari 2010 13:27

BOUWCOMMISSIE

De bouwcommissie bestaat uit negen leden van de samenwerkingsgemeente. Ieder lid van de commissie heeft een andere specialisatie (bouwkundig, financieel, installaties) en samen proberen ze de bouw van het nieuwe kerkgebouw zo goed mogelijk voor te bereiden.
Hiervoor heeft de commissie een mandaat van de kerkenraad (hoogste orgaan van de samenwerkingsgemeente) gekregen. Het doel is nieuwbouw, maar de bouwcommissie sluit zeker haar ogen niet voor vrijkomende bestaande gebouwen die voldoen aan de gestelde eisen.
De belangrijkste eis aan het nieuwe gebouw is dat alle aanwezigen een stoel hebben tijdens de dienst, maar dat het gebouw niet als massaal en groot wordt ervaren. Het moet een symbool van eenheid zijn en een open en uitnodigend karakter hebben.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de bouwcommissie? Mailen kan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


EXTRA INFORMATIE

Eind 2008 heeft de bouwcommissie opdracht gekregen om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. Deze inventarisatie was uiteraard gericht op bouwkundige zaken (bijvoorbeeld wat voor soort gebouw, pakket van eisen). Maar de commissie is daarnaast ook gevraagd zich te buigen over de financiële haalbaarheid van een nieuw gebouw.

Enquête


Alle gemeenteleden hebben destijds een informatieboekje ontvangen met daarin beschreven diverse zaken rondom een nieuw kerkgebouw ten behoeve van de samenwerkingsgemeente. Deze informatie is mondeling toegelicht tijdens een gemeenteavond (november 2008), waarna alle gemeenteleden is gevraagd de bijbehorende enquête in te vullen.
De enquête is gericht op:

1. In kaart brengen van de financiële mogelijkheden (toezeggingen vrijwillige bijdragen en extra bijdragen t.b.v. nieuwbouw)

2. In kaart brengen van ideeën m.b.t. acties gericht op het werven van geld t.b.v. de nieuwbouw.

3. In kaart brengen van aanwezige talenten binnen de gemeente die ingezet kunnen worden bij de realisatie van een nieuw te bouwen kerk.


Giften

1. Giften en de fiscus
Voor degenen die periodiek willen geven, is het (vaak) fiscaal aantrekkelijk om dit via periodieke schenkingen te doen. Voor meer informatie, klik hier.
Dit moet bij de notaris worden geregeld. Let op: ook hier geldt dat dit per brongemeente moet gebeuren. De formulieren die daarvoor kunnen worden gebruikt, treft u hieronder aan.
Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de penningmeester van de brongemeente. De contactgegevens staan bovenaan het formulier.

2. Indicatietabellen


Naar aanleiding van vragen van gemeenteleden op de gemeenteavond in november 2008, is een extra informatieblad verspreid met daarop onder andere indicatietabellen voor de VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). Klik 
HIER voor het informatieblad.

3. Giften: op welk rekeningnummer?

De bouwcommissie roept de gemeenteleden op om toegezegde bijdragen (inclusief de extra toezeggingen voor de nieuwbouw) ook daadwerkelijk over te maken. Dit kan op het rekeningnummer van de eigen brongemeente.
Let op: het is belangrijk dat dit nog steeds per brongemeente wordt overgemaakt. Dat heeft te maken met het feit dat de afzonderlijke kerken (CGK-GKV-NGK) als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn erkend en de giften daardoor voor fiscale aftrek in aanmerking komen.

Bij de omschrijving kunnen gemeenteleden aangeven of het een bijdrage voor de VVB betreft (richtbedrag 90 euro per adres per maand) of een bijdrage voor de gevraagde (extra) gift ten behoeve van de nieuwbouw (richtbedrag 37,50 euro per adres per maand, gedurende 5 jaar). 

De betreffende rekeningnummers zijn:

CGK: giro 860270 of bank 3145.46.405 t.n.v. penningmeester CGK Deventer
GKV: giro 872420 of bank 9330.06.306 t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Deventer
NGK: giro 2069294 t.n.v. penningmeester NGK Deventer