De aandacht van de gemeente zijn naar drie kanten gericht: naar boven, naar binnen en naar buiten.
In de eredienst ligt het accent op het naar boven.
Samen leven we voor God, en in onze gebeden brengen we ook de nood van de wereld bij God.

 
Home U bent hier: Home Eredienst Liturgie
Liturgie

zondag 9 oktober 2016

10.00 uur: ds. J. Verhage

15:00 uur: ds. W. Smouter

 

Welkom en mededelingen
(door ouderling van dienst)

Inleidend lied (zittend) :
Gezang 381 : 1, 2, 3, 4
(Liedboek v.d. K.) “Het nieuwe daglicht”

Stil gebed (staande)
Votum (gezongen)
“Onze hulp is in de naam van de HERE”
Groet (voorganger)

Amen (gezongen)
Aanbiddingslied (staande) :
Opwekking 502
“Jezus, ik wil heel dichtbij U komen”

Aandacht voor Gods geboden
Zingen : Opwekking 355 “U die mij geschapen hebt”
Gebed

Kinderlied : “Jozef had een jas”
(inleiding + coupletten 1 en 2)
Hierna gaan de kinderen naar de bijbelklassen

Schriftlezing : Psalm 27 : 7 – 14
Zingen : Psalm 27 : 4
“Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde”

Schriftlezing : Marcus 1 : 29 – 38
Zingen : Psalm 5 : 1
“Laat mij, mijn Koning, tot U spreken”
Lezing van de tekst : Psalm 27 : 8, 9a
en Marcus 1 : 35

Prediking met als thema : “Kontakt met God”
Zingen : a) Psalm 62 : 1
“Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” en
b) Opwekking 617 “Een machtig Maker”

Dankgebed en voorbeden
Collecten : 1) Fam. Cloo en
2) Verplichte afdracht landelijke
kerkverbanden
Collectegebed (door diaken)
Slotzang (staande) :
Opwekking 616 “Houd me dichtbij U”

Zegen (voorganger)

Amen (gezongen)

 

Na de dienst is er gelegenheid tot persoonlijke voorbede bij het gebedsteam

rechts voorin de kerkzaal

 

 

votum en groet
Ps 93: 1-3

gebed
schriftlezing Openb 5: 1-14
|LvK110

Preek over "De plot van het Koninkrijk van God"
Psalm 8: 1-3

gebed
Opw 126 Jezus vol liefde

collecte
collectegebed
gelezen credo

Hemelhoog 479 Heer, U bent mijn leven
Zegen

 

 

· votum en groet

· Ps 93: 1-3

· gebed

· schriftlezing Openb 5: 1-14

· LvK110

· Preek over "De plot van het Koninkrijk van God"

· Psalm 8: 1-3

· gebed

· Opw 126 Jezus vol liefde

· collecte

· collectegebed

· gelezen credo

· Hemelhoog 479 Heer, U bent mijn leven

· Zegen

 

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 2

Coördinator

Gebruik het contactformulier
om contact op te nemen met de coördinator.


Rooster Erediensten