Home U bent hier: Home Eredienst Leren in de kerk

Inleiding op Habakuk

Het boek Habakuk behoort tot de zogenaamde Twaalf kleine profeten. Het boek is genoemd naar een verder niet bekende profeet Habakuk, die waarschijnlijk optrad rond het jaar 600 v.Chr in Juda. Habakuk was een tijdgenoot van Jeremia.

Habakuk bevat verschillende tekstsoorten, zoals klaagliederen, orakels, strafaankondigingen en een hymne. Opvallend zijn de wee-roepen in het tweede hoofdstuk.

Sterk klinkt de klacht over het voortduren van onrecht en geweld, mede door de komst van de Chaldeeën. De profeet wordt gekweld door de vraag hoe het komt dat onschuldige mensen zoveel kwaad kan treffen. Habakuk roept zijn hoorders op om niet te twijfelen, maar te vertrouwen op God en zijn bevrijdende macht.

De stijl van Habakuk is poëtisch, met een zeer beeldend taalgebruik. Opvallend is de vergelijking van de Chaldeeën met vissers (1:15-17). De toon is dreigend en verwijtend in de eerste twee hoofdstukken, maar hymnisch en gedragen in het gebed aan het slot. Door het hele boek spreekt de profeet in de ik-vorm, wat aan het geheel een persoonlijk karakter geeft.

Korte indeling:

1:2-11 Klacht van Habakuk en de komst van de Chaldeeën
1:12-2:20 Habakuks protest en het antwoord van God
3:1-19 Gebed van Habakuk met het karakter van een psalm

Sleutelteksten:

 • Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen
  en luistert u niet,
  moet ik 'Geweld!' schreeuwen
  en brengt u geen redding?
  (Hab.1:2)
 • Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw/geloof. (Hab. 2:4b, verg. Rom.1:17; Gal.3:11)
 • HEER, ik heb uw aankondiging gehoord.
  Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag.
  Breng het in deze tijd tot stand…
  (Hab.3:2a)
 • Al zal de vijgenboom niet bloeien…,
  toch zal ik juichen voor de HEER,
  jubelen voor de God die mij redt.
  God, de HEER, is mijn kracht,
  hij maakt mijn voeten snel als hinden,
  hij laat mij over mijn bergen gaan.
  (Hab.3:17-19)

(Bronnen: inleidingen op het bijbelboek in de NBV en de HSV Jongerenbijbel)

 

Habakuk leerproject

Vanaf zondag 24 september hopen onze predikanten een korte prekenserie te houden over het boek Habakuk. Het is de bedoeling dat we een goed beeld krijgen van de inhoud van dit Bijbelboek en van wat de betekenis voor vandaag kan zijn. De diensten zullen daardoor min of meer het karakter van leerdiensten krijgen. Maar de lijnen naar de actualiteit zullen niet ontbreken.

Als hulpmiddel komt er ook een leesrooster. Om te beginnen natuurlijk het boekje Habakuk zelf, maar daarnaast ook andere Schriftgedeelten. Hieronder staat het leesrooster voor de eerste week.

Ook zal er wat materiaal komen dat gebruikt kan worden voor de Bijbelstudie in kringen en groepen.

Een en ander zal via google groups verspreid worden.

We hopen dat op deze manier het hierboven genoemde doel des te beter bereikt kan worden.

 

Cluster eredienst.

Lees meer...