Home U bent hier: Home Eredienst Leren in de kerk

Inleiding op Habakuk

Het boek Habakuk behoort tot de zogenaamde Twaalf kleine profeten. Het boek is genoemd naar een verder niet bekende profeet Habakuk, die waarschijnlijk optrad rond het jaar 600 v.Chr in Juda. Habakuk was een tijdgenoot van Jeremia.

Habakuk bevat verschillende tekstsoorten, zoals klaagliederen, orakels, strafaankondigingen en een hymne. Opvallend zijn de wee-roepen in het tweede hoofdstuk.

Sterk klinkt de klacht over het voortduren van onrecht en geweld, mede door de komst van de Chaldeeën. De profeet wordt gekweld door de vraag hoe het komt dat onschuldige mensen zoveel kwaad kan treffen. Habakuk roept zijn hoorders op om niet te twijfelen, maar te vertrouwen op God en zijn bevrijdende macht.

De stijl van Habakuk is poëtisch, met een zeer beeldend taalgebruik. Opvallend is de vergelijking van de Chaldeeën met vissers (1:15-17). De toon is dreigend en verwijtend in de eerste twee hoofdstukken, maar hymnisch en gedragen in het gebed aan het slot. Door het hele boek spreekt de profeet in de ik-vorm, wat aan het geheel een persoonlijk karakter geeft.

Korte indeling:

1:2-11 Klacht van Habakuk en de komst van de Chaldeeën
1:12-2:20 Habakuks protest en het antwoord van God
3:1-19 Gebed van Habakuk met het karakter van een psalm

Sleutelteksten:

 • Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen
  en luistert u niet,
  moet ik 'Geweld!' schreeuwen
  en brengt u geen redding?
  (Hab.1:2)
 • Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw/geloof. (Hab. 2:4b, verg. Rom.1:17; Gal.3:11)
 • HEER, ik heb uw aankondiging gehoord.
  Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag.
  Breng het in deze tijd tot stand…
  (Hab.3:2a)
 • Al zal de vijgenboom niet bloeien…,
  toch zal ik juichen voor de HEER,
  jubelen voor de God die mij redt.
  God, de HEER, is mijn kracht,
  hij maakt mijn voeten snel als hinden,
  hij laat mij over mijn bergen gaan.
  (Hab.3:17-19)

(Bronnen: inleidingen op het bijbelboek in de NBV en de HSV Jongerenbijbel)